KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU