2007

Nr 0152/1/2007 z dnia 03 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej naa sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 232/112 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Leśmiana
Nr 0152/2/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 975/222, położonej w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej
Nr 0152/3/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 978/222, położonej w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej
Nr 0152/4/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.w sprawie: zasad organizacji i realizacji szkolenia obronnego w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/5/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale socjalne
Nr 0152/6/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Nr 0152/7/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/8/2007 z dnia 07 lutego 2007roku w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn w 2007 roku
Nr 0152/9/2007 z dnia 02 lutego 2007 roku w sprawie: powołania i zasad funkcjonowania służby stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku
Nr 0152/11/07 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków
Nr 0152/12/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/13/2007 z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do uchwały Nr V/22/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 06 marca 2007 roku)
Nr 0152/14/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/15/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/16/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/17/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/18/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/19/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/20/07 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/21/07 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 roku
Nr 0152/22/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/23/07 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok
Nr 0152/24/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/25/07 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska.
Nr 0152/26/2007 z dnia 26 marca 2007 r.w sprawie: wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach komunalnych w Kolonii w Ziętku w Krupskim Młynie
Nr 0152/27/07 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/28/07 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/28A/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/29/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Nr 0152/30/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr dz. 198/112 k.m.13 o pow. 0,0656 ha KW 51400 położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Leśmiana
Nr 0152/31/07 z dnia 06 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej
Nr 0152/32/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie: prawa pierwokupu 70/100 części prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr 74274 oraz 70/100 części prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr 50641
Nr 0152/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów gminnych
Nr 0152/34/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr VII/32/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2007 roku)
Nr 0152/ 35 /07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/36/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 448/93,położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/37/07 z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 roku
Nr 0152/38/2007 z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 455/93, położoną w Potępie - Żyłce
Nr 0152/39/07 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/40/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 451/93, położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/41/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 457/93, położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/42/2007 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/43/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: poszerzenia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/44/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr VIII/40/07 oraz Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 06 czerwca 2007 roku)
Nr 0151/45/07 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: wykonania uchwały Nr VII/36/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24 kwietnia 2007 roku
Nr 0152/46/07 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/47/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 442/85, połóżonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/48/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 450/93, położonej w Potępie - Żyłce
Nr 0152/49/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/50/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/51/2007 z dnia 03 lipca 2007 r. w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 983/222, położonej w Potępie przy ul. Łąkowej
Nr 0152/52/07 z dnia 04 lipca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
Nr 0152/53/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie: wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/54/07 z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/55/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn.: Termomodernizacja wraz z demontażem...
Nr 0152/56//2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem...
Nr 0152/57/07 z dnia 01 sierpnia 2007 roku w sprawie: zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/58/2007 z dnia 01 sierpnia 2007 roku w sprawie : rozpatrzenia wniosku p. Bożeny Miska i Waldemara Miska dotyczącego pokrycia kosztów przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 0152/59/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Nr 0152/60//2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Nr 0152/61/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie
Nr 0152/62//2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie
Nr 0152/63/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2007 roku
Nr 0152/64/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Krupski Młyn.
Nr 0152/65/07 z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia zasad i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom klas szkół podstawowych i gimnazjum
Nr 0152/66/07 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany wysokości opłaty za podgrzanie 1 m3 wody
Nr 0152/67/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: prawa pierwokupu 30/100 części prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki Nr 512/165 oraz Nr 513/165 położone w Potępie-Żyłce, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/68/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie.
Nr 0152/69/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/70/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy na stanowiskach urzędniczych
Nr 0152/71/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie : rozpatrzenia wniosku p. Jolanty i Janusza Michałek, dotyczącego pokrycia kosztów przewozu niepełnosprawnego ucznia- Marcina Michałek do Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu.
Nr 0152/72/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Krupski Młyn do realizacji obszaru A programu -UCZEŃ NA WSI- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
Nr 0152/73/07 z dnia 03 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej
Nr 0152/74/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/75/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/76/07 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr X/54/07, Uchwały Nr X/56/07 oraz Uchwały Nr X/57/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2007 roku)
Nr 0152/77/07 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
Nr 0152/78/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/79/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie : zwrotu kosztów przejazdu opiekuna ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach
Nr 0152/80/2007 z dnia 8 października 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 443/85 położonej w Potępie-Żyłce.
Nr 0152/81/07 z dnia 09 października 2007 roku w sprawie : zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Krupskim Młynie
Nr 0152/82/07 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/83/07 z dnia 09 października 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/84/07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/85/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr XII/67/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2007 roku)
Nr 0152/86/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/87/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr XII/68/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 października 2007 roku)
Nr 0152/88/07 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Krupski Młyn na 2007 rok (do Uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 października 2007 roku)
Nr 0152/89/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/90/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/92/07 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Krupski Młyn na 2007 rok
Nr 0152/95/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: prawa pierwokupu 30/100 części prawa własności dz. Nr 510/165 objętej księgą wieczystą KW Nr 74274 nieruchomości położonej w Potępie- Żyłce, gmina Krupski Młyn
Nr 0152/96/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/100/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej przetargu pn.: Usuwanie stałych odpadów komunalnych ...
Nr 0152/101/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Usuwanie stałych odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny, z gminnych zasobów mieszkaniowych
Nr 0152/102/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków
Nr 0152/103/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/104/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/105/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr 0152/112/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2008 roku.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-11-15 11:07:03 Lilianna Dędek

Edycja

2010-12-08 09:06:22 Lilianna Dędek

Edycja

2010-01-12 14:43:01 Marzena Stasz

Edycja

2008-01-17 14:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-16 13:02:50 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2008-01-16 12:00:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2008-01-16 11:59:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 12:48:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 12:48:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-29 12:47:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-12-27 09:27:57 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-12-27 09:23:36 Rafał Tropper

Zmiana nazwy załącznika

2007-12-27 09:22:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-12-14 13:21:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 10:09:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:02:52 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:02:16 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-11-26 08:01:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 08:00:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 07:59:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 07:58:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-26 07:57:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 09:36:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-11-19 09:34:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:13:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-26 08:11:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-17 11:43:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-10 07:34:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-10 07:33:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-10 07:31:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-09 09:49:54 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-10-09 09:48:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-03 12:45:24 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-10-03 12:44:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-10-03 12:43:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-27 10:04:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-14 09:20:12 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-09-14 09:18:22 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-09-14 08:58:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-14 08:25:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-14 08:00:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-14 07:46:12 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-09-13 14:38:17 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-09-13 14:37:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-12 12:01:11 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-09-12 08:27:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-10 12:28:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-09-04 11:53:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-31 10:29:41 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-30 14:33:45 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-30 14:31:55 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-30 10:46:15 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-30 10:45:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-23 13:07:16 Rafał Tropper

Usunięcie załącznika

2007-08-23 13:06:48 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-23 12:35:39 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-23 12:33:40 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-23 12:31:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-23 12:29:31 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-23 11:31:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-21 10:20:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-21 10:07:14 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-21 10:06:54 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-21 10:06:23 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-08-16 09:05:08 Anna Zawodny

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:03:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:02:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 14:00:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-08-01 11:36:42 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-01 11:34:47 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-08-01 11:21:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-24 10:01:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-04 13:50:39 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-04 12:46:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-07-04 12:43:05 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-07-04 08:05:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-28 12:59:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-28 12:58:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-25 13:23:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-19 09:16:38 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-14 13:23:14 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-06-14 08:53:06 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-06-14 08:49:15 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-06-14 08:47:29 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-06-14 08:44:33 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2007-06-06 13:35:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-06 08:02:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-05 14:22:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-05 14:20:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-06-05 14:16:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-29 15:29:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-29 15:29:00 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-09 12:54:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-09 12:40:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-09 12:39:05 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-09 12:36:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-05-09 12:31:14 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-05-09 12:30:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-26 12:28:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-16 08:52:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-16 08:50:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:57:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:28:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:22:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-12 09:09:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:43:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:42:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:41:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:40:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:39:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:38:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-04-04 14:38:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-04 14:38:02 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-04 14:37:56 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-04 14:37:42 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-04 14:37:37 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-04 14:37:32 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-04-02 12:48:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-27 12:03:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-26 07:54:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-20 15:33:04 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-03-20 15:32:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-16 08:17:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-16 08:17:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 14:44:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 14:15:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 14:14:09 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-03-13 14:13:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 09:08:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 09:07:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 09:06:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 09:06:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-03-13 09:05:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-28 10:02:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-27 08:57:45 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-02-27 08:57:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-27 08:56:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-27 08:55:01 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-02-27 08:53:44 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2007-02-27 08:53:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-27 08:51:43 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-27 08:50:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-23 07:47:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-23 07:44:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-21 08:30:10 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-21 08:23:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-02-20 09:08:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-20 09:07:42 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-02-20 09:04:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-02-07 07:22:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 09:06:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 09:05:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 09:04:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 09:03:09 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-01-15 09:03:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-01-15 09:03:02 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2007-01-15 09:02:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 09:00:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 08:59:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2007-01-15 08:58:44 Marzena Stasz

Utworzenie

Liczba odwiedzin

125953

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2007-01-15 08:58:44

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2007-01-15 08:58:44

Osoba wprowadzająca informację

Marzena Stasz