KADENCJA 2018-2023 (lata 2018 - 2019)

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018r.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019r.
Bilans Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019r.
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018r.
Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2019r.
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019r.
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019r.
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018r.
Informacja dodatkowa do bilansu Gmina Krupski Młyn na dzień 31.12.2019r.
Informacja dodatkowa do bilansu Urząd Gminy na dzień 31.12.2019r.
Informacja dodatkowa do bilansu Urząd Gminy na dzień 31.12.2019r. korekta nr 1
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za I kwartał 2019 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za II kwartał 2019 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za III kwartał 2019 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krupski Młyn za IV kwartał 2019 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (Korekta nr 1)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (korekta nr 2)
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2019 roku (Korekta nr 1)
Uchwała Nr 4200/V/66/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krupski młyn sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
Uchwała Nr 4200/V/112/2019 z dnia 2 września 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krupski Młyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocz...
Uchwała Nr 4200/V/181/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta gminy krupski Młyn projekcie uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2020 r.....
Uchwała Nr 4200/V/182/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwała Nr 4200/V/181/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 202...
Uchwała Nr 4200/V/35/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowośc planowanej kwoty długu Gminy Krupski Młyn wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobow...
Informacja za IV kwartał 2019 roku o wykonaniu budżetu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-07-24 18:29:04 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:29:03 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:28:33 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:28:32 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:27:37 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:27:36 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:10:33 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 18:08:02 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 18:07:35 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:07:34 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:06:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:06:52 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:06:17 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:06:16 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 18:04:29 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 18:02:26 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:59:07 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:58:47 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:55:46 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:52:55 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:52:13 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:51:48 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-24 17:51:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:51:13 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:50:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:50:20 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:47:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:47:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:47:00 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-07-24 17:46:59 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 12:33:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-20 12:33:50 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:41:42 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 12:41:04 Iwona Kulbat

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-15 12:38:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:38:49 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:36:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-04-15 12:36:10 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-27 16:46:43 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-27 16:46:42 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 13:43:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-10 13:43:51 Iwona Kulbat

Dodanie załącznika

2020-03-04 13:00:17 Magdalena Hajda

Edycja

2020-02-16 21:27:11 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 21:26:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:26:04 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:21:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:21:29 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:18:22 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-16 21:15:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:15:34 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:08:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:08:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:07:47 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 21:07:38 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 21:06:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:06:13 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 21:05:50 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2020-02-16 20:59:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2020-02-16 20:59:21 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:09:09 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-03 10:08:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:08:52 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:04:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-10-03 10:04:17 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-27 13:45:37 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-09-27 13:45:32 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-09-26 13:08:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 13:08:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 13:07:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 13:07:37 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 12:59:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 12:59:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 12:58:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-09-26 12:58:06 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:36:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:36:40 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:10:09 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:10:08 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:09:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:09:23 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:08:27 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:08:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:08:00 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:07:50 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:07:47 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:06:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:06:48 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:06:30 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:05:57 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-10 14:05:41 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-10 14:05:41 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:05:39 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:05:35 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:05:27 Magdalena Hajda

Usunięcie załącznika

2019-05-10 14:04:58 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-10 14:04:09 Magdalena Hajda

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-10 14:02:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:02:45 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:02:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:02:07 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:00:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 14:00:46 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 13:57:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 13:57:38 Magdalena Hajda

Dodanie załącznika

2019-05-10 11:35:59 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1489

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2019-05-10 11:35:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-10 11:35:59

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek