KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (NA LATA 2013 - 2015)

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-11-14 09:03:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 09:03:16 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 09:01:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 09:01:35 Rafał Tropper

Dodanie załącznika

2012-11-14 08:56:43 Rafał Tropper

Utworzenie

Liczba odwiedzin

9437

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2012-11-14 08:56:43

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2012-11-14 08:56:43

Osoba wprowadzająca informację

Rafał Tropper